8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Elektroniczny czynny żal

Lexitus > Prawo podatkowe  > Elektroniczny czynny żal

Elektroniczny czynny żal

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zostało wprowadzonych szereg regulacji umożliwiających załatwianie formalności bez wychodzenia z domu. Jednym z takich udogodnień jest umożliwienie podatnikowi wyrażenia skruchy przed Urzędem Skarbowym w formie elektronicznej poprzez złożenie tzw. czynnego żalu.

Jest to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19), która pozwala na odstąpienie od ukarania wobec sprawców przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, którzy złożyli czynny żal i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Najczęściej dopełnienie wspomnianych obowiązków wiąże się z zapłatą naliczonych odsetek. Podatnik wyrażając skruchę powinien również opisać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Należy jednak pamiętać, że czynny żal jest bezskuteczny, jeśli złożono go w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego którego on dotyczył. Podobnie jest po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Wyjątkiem jest sytuacja gdy któraś z ww czynności nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o czyn zabroniony.

Obecnie można złożyć czynny żal za pośrednictwem skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego. Na dzień dzisiejszy skruszony podatnik nie ma niestety możliwości wyrażenia swego żalu poprzez portal podatkowy ze względu na brak odpowiedniej funkcjonalności.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.