8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Tarcza antykryzysowa – kwestie podatkowe

Lexitus > Prawo podatkowe  > Tarcza antykryzysowa – kwestie podatkowe

Tarcza antykryzysowa – kwestie podatkowe

Dnia 1 kwietnia weszła w życie tzn. tarcza antykryzysowa która wprowadziła wiele ułatwień i rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników. W kwestiach podatkowych, w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej firmy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wprowadzono wiele ulg, odroczenia płatności i zwolnień m.in:

-wydłużono termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana do 1 czerwca;

-mali podatnicy mogą zrezygnować z zapłaty uproszczonych zaliczek za okres marzec-grudzień 2020 r. Tacy podatnicy obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach;

-podatnicy stratę poniesioną w 2020 r. będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.;

-termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 r. przesuwa się na 30 czerwca 2020 r.;

-rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców;

-rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.;

-wprowadzono możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

-podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Taka opłata, nazywana opłatą prolongacyjną, wynosi aktualnie 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu;

-wprowadzono możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojowa, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już przy wpłaceniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku;

-przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej uzyskanego z działalności badawczo-rozwojowej lub z usług zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT lub PIT w wysokości 5%;

-płatnicy podatku od sprzedaży detalicznej dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów nie będą musieli płacić podatku od tej sprzedaży;

-wprowadzono zwolnienie z podatku dochodowego przychodów z tytułu świadczenia postojowego;

-podatnik będzie mógł skorzystać ze zmniejszenia podstawy podatku dochodowego o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty;

-wprowadzono możliwość, aby umówić się z urzędem skarbowym, na zapłatę niższych zaliczek na podatek dochodowy;

-wydłużono termin na złożenie zawiadomienia ZAW-NR, czyli dokumentu, który należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje na białej liście podatników VAT. Termin jego złożenia został wydłużony z 3 do 14 dni. Obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 15 000 zł;

-przesunięto termin do 30 czerwca 2020 r. na stosowanie nowej matrycy VAT. Do tego czasu należy stosować dotychczasowe stawki VAT i zasady identyfikowania towarów;

-przesunięto termin wejścia w życie nowego JPK_VAT do 1 lipca 2020 r.;

-wprowadzono ułatwienia w e-pagonach. Podatnik, który prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, może wystawić nabywcy paragon fiskalny w postaci elektronicznej.

-jeśli podatnik naruszy przepisy podatkowe będzie mógł wysłać czynny żal w postaci elektronicznej, bez konieczności odwiedzania urzędu.

Jeżeli któraś z powyższych kwestii dotyczy również Państwa – zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą Kancelarią.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.