8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Odroczenie płatności rat kredytowych lub leasingowych

Lexitus > Prawo bankowe  > Odroczenie płatności rat kredytowych lub leasingowych

Odroczenie płatności rat kredytowych lub leasingowych

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego banki mają zamiar ułatwić swoim klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez trzy miesiące i automatyczne wydłużenie, o ten sam okres, łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Ułatwienia te mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa. Zgodnie z założeniem Związku Banków Polskich nie będzie konieczne w większości przypadków przedstawianie dodatkowych dokumentów, gdyż proces ten ma być prosty i szybki.

Banki udzielać mają także pomocy przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 r. zdolność kredytową a zostali dotknięci problemami w związku z epidemią, i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Mają zostać wprowadzone nowe procedury dotyczące odnowienia go na wniosek klienta na kolejne sześć miesięcy.

Banki, które posiadają firmę leasingową lub faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podjąć mają działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do spłaty rat kredytów.

Banki mają nie pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat i zapewnić mają możliwość składania tych wniosków również w formie zdalnej (bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających szczególnie aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy).

Nadto Związek Banków Polskich deklaruje, że banki są gotowe ułatwić przedsiębiorcom proces dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej kredytobiorcy, który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa. Banki czekają też na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią zaoferowanie takiej pomocy.

Oczywiście szczegółowe warunki będą uzależnione od procedur każdego z banków, gdyż każdy bank jest osobnym podmiotem i posiada kompetencje do regulowania powyższych kwestii wedle własnego uznania.

Nasza Kancelaria opracowała już wystąpienie do banków oraz funduszy leasingowych stanowiące wniosek o odroczenie spłat rat kredytowych lub leasingowych. Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu.

Poza tym na bieżąco śledzimy dynamiczne w tych dniach zmiany w prawie dotyczące każdego z nas. Jeśli chcą być Państwo na bieżąco – zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na facebooku.

Zespół Kancelarii Prawnej LEXITUS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.