8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Postępowanie spadkowe w czasie epidemii

Lexitus > Prawo spadkowe  > Postępowanie spadkowe w czasie epidemii

Postępowanie spadkowe w czasie epidemii

Tarcza antykryzysowa wprowadziła nową regulację, zgodnie z którą w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach sądowych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Należy jednak pamiętać, że bieg terminów materialnych nadal biegnie.

Czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 pozostają skuteczne. Sprawy w toku stoją, jednakże nie oznacza to, że nie powinniśmy podejmować czynności. Należy o tym pamiętać, ponieważ przykładowo bieg terminu na wystąpienie o zachowek nadal biegnie i może ulec przedawnieniu. Podobnie rzecz się ma z terminem na odrzucenie bądź przyjęcie spadku.

Jednakże Sądy w czasie epidemii nie przeprowadzają rozpraw z wyjątkiem rozpraw w sprawach pilnych. Oprócz przypadków szczegółowo określonych w ustawie, Prezes Sądu może zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej, jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii Prawnej Lexitus jest prowadzenie postępowań spadkowych. Jeśli chcieliby Państwo omówić jakieś zagadnienie z tej materii – zapraszamy do bezpłatnych konsultacji telefonicznych.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.