8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Szczecińska „tarcza antykryzysowa”

Lexitus > Prawo w czasie kryzysu  > Szczecińska „tarcza antykryzysowa”

Szczecińska „tarcza antykryzysowa”

W czwartek, 19 marca 2020 r. Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek przedstawił propozycje pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2. Propozycje zakładają:

  • Uproszczona procedura odroczenia, rozłożenia na raty, a może nawet umorzenia podatku od nieruchomości. Obecnie wystarczające jest złożenie samego wniosku drogą elektroniczną (bez załączników), a wnioski będą rozpoznawane po uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów, co nastąpi jednak dopiero po zakończeniu stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2. Co istotne, nawet jeżeli wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony Prezydent Miasta Szczecin – Pan Piotr Krzystek zapewnia, że nikt nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji z tytułu uchybienia terminowi płatności podatku.
  • Analogiczne zasady jak wobec umorzenia podatku od nieruchomości mają być stosowane również wobec czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych, których jest w Szczecinie około 750. Wystarczające jest złożenie samego wniosku drogą elektroniczną (bez załączników), a wnioski będą rozpoznawane po uzupełnieniu wszystkich wymaganych dokumentów, co nastąpi jednak dopiero po zakończeniu stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2. Również w tym wypadku, nawet jeżeli wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, nikt nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji z tytułu uchybienia terminowi płatności czynszu.
  • Po kryzysie Gmina Miasto Szczecin przeznaczy 10.000.000 dla Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego na mikropożyczki i małe pożyczki dla przedsiębiorców, w celu pobudzenia gospodarczego po kryzysie.
  • Żegluga Szczecińska wprowadzi program bonów podarunkowych, w celu pobudzenia gospodarczego szczecińskich przedsiębiorców po kryzysie.
  • Gmina Miasto Szczecin będzie opierała większość eventów na szczecińskich artystach, którzy obecnie stracili źródła przychodów.
  • Gmina Miasto Szczecin zachęca przedsiębiorców do tworzenia funduszy solidarnościowych.

 

Projekty stosownych regulacji normatywnych w powyższych kwestiach pojawią się w najbliższym czasie i będą szczegółowo analizowane przez prawników naszej Kancelarii, dlatego też sugerujemy śledzenie naszej strony na facebooku , na której będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w prawie wchodzących w życie w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.