8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Lexitus > Prawo w czasie kryzysu  > Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Wsparcie dla przedsiębiorców w czasie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2


W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego trwają prace nad projektem specustawy, która wprowadzi pakiet osłonowy dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii. Najważniejsze ułatwienia mają dotyczyć m.in ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, dopłaty do kredytów, wcześniejszy zwrot VAT, rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów, ułatwienia przy zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy założenia Ministerstwa Rozwoju w przedmiocie zakładanego wsparcia dla przedsiębiorców w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 i zachęcamy do zapoznania się z nim.

LINK

Jako Kancelaria Prawna służymy pomocą w tym trudnym czasie i oferujemy nasze wsparcie w zaistniałej sytuacji, dlatego też sugerujemy śledzenie naszej strony na facebooku, na której będzie Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w prawie wchodzących w życie w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

Pomijając regulacjE na gruncie ogólnym jakie mają zostać wprowadzone, zespół Kancelarii Prawnej LEXITUS oferuje pomoc przedsiębiorcom, których działalność gospodarcza została ograniczona.

Najemcy i właściciele obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, hotelowych itp. – prawo może Państwu pomóc w tej trudnej sytuacji! Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, która może być zakwalifikowana jako przypadek siły wyższej, który uniemożliwia wykonania poszczególnych obowiązków (brak możliwości terminowego regulowania pełnych kwot zobowiązań pieniężnych, czy problemy podatkowe).

Nadto mogą się Państwo skorzystać z klauzuli rebus sic stantibus (zawartej w art. 3571 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. Kodeks cywilny), która pozwala stronom umowy na sądową zmianę pierwotnego zobowiązania wynikającego z tej umowy, w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków społecznych, aby z niej skorzystać muszą zaistnieć wszystkie następujące przesłanki:

  • nadzwyczajna zmiana stosunków,
  • zmiana ta musi powodować nadmierne trudności w spełnieniu świadczenia albo grozić jednej ze stron rażącą stratą,
  • strony nie przewidywały wpływu nadzwyczajnej zmiany stosunków na zobowiązanie, przy czym istotny jest brak przewidzenia nie tyle samej zmiany stosunków, co jej wpływu na zobowiązanie.

W przypadku zajścia powyższych przesłanek, sąd może:

  • oznaczyć sposób wykonania zobowiązania (w szczególności wyznaczyć nowy termin czy miejsce świadczenia),
  • zmienić wysokość świadczenia każdej ze stron,
  • rozwiązać umowę.

W związku z powyższym, zaistniała sytuacja nie musi oznaczać dla Was zagrożenia upadłością – podjęcie odpowiednich kroków prawnych może pozwolić na zabezpieczenie płynności finansowej Państwa firm.

Nasza Kancelaria opracowała już wystąpienie do kontrahentów, w którym powołując się na nadzwyczajną zmianę okoliczności wnosimy o zmianę sposobu lub wysokości spełnienia świadczenia.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną LEXITUS – zespół naszych doświadczonych prawników z pewnością znajdzie dla Państwa rozwiązanie, które pomoże Państwu przetrwać chwilowe problemy spowodowane wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego jesteśmy do Państwa dyspozycji po adresem e-mail: kancelaria@lexitus.pl oraz nr tel.: 575 112 700

Sugerujemy śledzenie naszej strony na facebooku, na której będzie Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w prawie wchodzących w życie w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

 

Zespół Kancelarii Prawnej LEXITUS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.