8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Odroczenie składek ZUS dla przedsiębiorców!

Lexitus > Korporacyjne  > Odroczenie składek ZUS dla przedsiębiorców!

Odroczenie składek ZUS dla przedsiębiorców!

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego informujemy, że w dniu wczorajszym (17 marca 2020 r.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził możliwość skorzystania z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

albo

  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy przez Przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ulg, należy złożyć stosowny wniosek, który można ściągnąć z naszego serwera:

Pobierz

Wniosek należy przesłać elektroniczne nie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą. Jeżeli prowadzą Państwo pełną księgowość, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS.

We wniosku należy opisać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Państwa firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis, co oznacza, że będzie trzeba złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Państwa wniosek, to wyśle Państwu umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Państwa adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu dokumentów należy je podpisać w odpowiednich miejscach, a następnie przekazać z powrotem do ZUS, poprzez ich złożenie w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłanie pocztą.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać do ZUS w postaci skany na adres e-mail właściwego oddziału ZUS (plik xls 64kb) i na tej podstawie ZUS może udzielić ulgi. Jednak będą Państwo musieli wysłać do ZUS również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażą ich Państwo w formie papierowej do ZUS, to umowa zostanie uznana za niezawartą, co spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Państwa pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ZUS nie będzie mógł udzielić Państwu ww. ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Państwa sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będą mogli Państwo wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Jako Kancelaria Prawna służymy pomocą w tym trudnym czasie dla przedsiębiorców i dlatego jesteśmy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez wszelkie komunikatory oraz nasz profil na fb:

575 112 700

504 047 059

91 350 86 44

kancelaria@lexitus.pl

a.kalinowski@lexitus.pl

l.sliski@lexitus.pl

Fabebook

 

Zespół Kancelarii Prawnej LEXITUS

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.