8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

Lexitus > prawo pracy  > Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców

W związku ze stanem epidemii Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odstępstwa stosuje się od 18 marca 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).

Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.

Jako Kancelaria Prawna służymy pomocą w tym trudnym czasie i oferujemy nasze wsparcie w zaistniałej sytuacji. Jeśli powyższe zmiany dotyczą Państwa – zapraszamy do kontaktu. Sugerujemy też śledzenie naszej strony na facebooku, na której będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich zmianach w prawie wchodzących w życie w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.