8:30 - 16:30

Godziny otwarcia pon - pt

+48 91 350 86 44

Telefon kontaktowy

Do 2080 zł postojowego dla małych przedsiębiorców

Lexitus > Prawo w czasie kryzysu  > Do 2080 zł postojowego dla małych przedsiębiorców

Do 2080 zł postojowego dla małych przedsiębiorców

Jedną z najważniejszych zmian dla przedsiębiorców nad którą pracuje obecnie parlament, ma być świadczenie postojowe dla małych przedsiębiorców. Dotyczy to firm, które nie mogą prowadzić swojej działalności gospodarczej ze względu na stan epidemiczny wirusem SARS-CoV-2. Mogą oni uzyskać dodatkowe świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020, czyli 2 080 zł. O takie postojowe będą się mogli zwrócić przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i których przychód spadł o 15% lub ci, którzy zawiesili działalność po styczniu tego roku. Co więcej, dochody takiego przedsiębiorcy nie mogą być wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli 15 681 zł (prognoza przeciętnej płacy to 5 227 zł).

Ze świadczenia skorzystać będą mogły również osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych takie jak umowa zlecenia, agencyjna czy o dzieło. Warunkiem jest, że ich aktywność zawodowa poświadczona tymi umowami musiała nastąpić przed 1 lutego 2020 r. Drugim warunkiem jest że wynagrodzenie takiej osoby nie mogło być wcześniej niższe niż połowa płacy minimalnej.

Ma być to jednorazowe świadczenie. W szczególnych przypadkach (jeśli sytuacja materialna danej osoby nie polepszyła się) prezes ZUS będzie mógł udzielić go ponownie. Rząd zakłada, że maksymalnie z tego pomysłu będzie mogło skorzystać 964 tys. osób na działalności gospodarczej plus nieco ponad milion na umowach cywilnoprawnych. Skutki takiej jednorazowej wypłaty w wariancie maksymalnym to 4 mld zł.

Śledzimy na bieżąco prace legislacyjne w zakresie pomocy dla przedsiębiorców i pracowników. Gdy tylko ukażą się gotowe akty prawne będziemy Państwa o tym informować.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.